Steg För Att Se Till Att Du Löser Ett Fel När Du Ansluter Till En SQL Server-databas

Behöver du en dator som är snabbare, stabilare och optimerad för prestanda? Försök sedan med Reimage.

Under de senaste veckorna har några av våra användare upplevt att du helt enkelt kände till problem med SQL Server-databasanslutningsfel. Detta problem uppstår utan ansträngning av många anledningar. Vi kommer också att granska dem nedan.

När jag lägger till .mdf-informationen i någon sorts SQL Server-databas får jag följande felmeddelande:

Msg 5120, nivå 16, status 1, rad 1 Fysisk fil kan inte öppnas ‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.MSSQLSERVERMSSQLDATA’ Driftavtal fel “5 (Åtkomst 5: Denied.)”.

Jag känner att jag inte får min .ldf-fil från den länkade databasen. Hur fäster man .mdf-låda utan .ldf-fil? Jag använder SQL med Server 2014.


sql-server bifoga katalogfel