Jak Naprawdę Myślisz O Obliczaniu Sumy Kontrolnej Zazwyczaj Nagłówka UDP?

Potrzebujesz komputera, który jest szybszy, stabilniejszy i zoptymalizowany pod kątem wydajności? Następnie wypróbuj Reimage.

W ciągu ostatniego tygodnia niektórzy użytkownicy zostali powitani przez kod błędu z nagłówkiem UDP „Oblicz sumę kontrolną”. Ten problem może powstać z kilku powodów. Możemy o tym porozmawiać poniżej.Suma kontrolna UDP jest wykonywana dla całego ładunku i dla innych pól wokół całego nagłówka, a także dla niektórych pól pochodzących z nagłówka IP. Pseudo-nagłówek jest tworzony losowo z nagłówka IP, który wykonuje formułę (która jest wykonywana przy użyciu tego pseudo-nagłówka, nagłówka UDP, a także ładunku).

Jak obliczyć krótką sumę kontrolną UDP

Gdzie obliczana jest suma kontrolna UDP?

Zwykle każda suma kontrolna UDP jest opcjonalna. Oblicza się go dodatkowo dla nagłówka, danych po dodaniu pseudo-nagłówka regularnie tworzonych z adresów IP źródło-docel oraz ciągu protokołu operacyjnego (0x11) a nawet pola całkowitej odległości.

Poniżej znajduje się Twój znaczący opis całego obliczenia UDP. oferowane przez Beroset édSprawdź sumę